[]
1 Step 1
Naprawa i serwis pogwarancyjny
Dane Klienta
Imię i Nazwisko
Adres Klienta
0 /
Telefon kontaktowy
Produkt
Rodzaj drzwi
Nazwa produktu
Numer umowy / zamówienia
Ilość
Data zakupu
Adres produktuAdres znajdowania się produktu reklamowanego - jeśli jest inny od adresu klienta
0 /
Szczegóły montażu
Kto montował drzwi
Data montażu
Opis serwisu/naprawy
Opis usterki
0 /
Okolicznościwystąpienia usterki
0 /
Usunięcie usterekpropozycja
0 /
ZdjęciaPrzesłanie zdjęć obrazujących wady produktu przyspieszy rozpatrzenie reklamacji!
Wyślij zdjęcia
Dane Osobowe
Previous
Next
powered by FormCraft