[]
1 Step 1
Zgłoszenie Reklamacji
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie należności za wyrób oraz przesłanie kompletu dokumentów ( Formularz Zgłoszenia Reklamacji, wypełniona Karta Gwarancyjna Wyrobu , dowód zakupu ). Bez kompletu dokumentów nie możemy przystąpić do rozpatrywania Państwa Reklamacji! Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól dotyczących reklamowanego produktu. Formularze zawierające nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.
Dane Klienta
Imię i Nazwisko
Adres Klienta
0 /
Telefon kontaktowy
Reklamowany produkt
Rodzaj drzwi
Nazwa produktu
Numer umowy / zamówienia
Ilość
Data zakupu
Adres produktuAdres znajdowania się produktu reklamowanego produktu - jeśli jest inny od adresu klienta)
0 /
Szczegóły montażu
Kto montował drzwi
Data montażu
Treść reklamacji
Opis wady
0 /
Okolicznościwystąpienia wady
0 /
Usunięcie usterekpropozycja
0 /
ZdjęciaPrzesłanie zdjęć obrazujących wady produktu przyspieszy rozpatrzenie reklamacji!
Wyślij zdjęcia
Dane Osobowe
Previous
Next
powered by FormCraft